Aktuálně

3.4.2019 9:00-13:00 hod.

Workshop pro učitelky MŠ, organizuje MAS LVA - uč. č. 9, Křížkovského 2, přízemí. 

3.4.2019

LDO - Krajské kolo soutěže ZUŠ - ZUŠ Boskovice.

4.4.2019 17:00 hod.

Absolventský koncert v sále školy.

6.4.2019 9:00-13:00 hod.

Varhanní kurz Musica Sacra v sále školy.

8.4.2019 16:30 hod.

Třídní přehrávka žáků paní učitelky MgA. Hany Bartoníkové v sále školy.

10.4.2019 16:25 hod.

Konzultační hodina HN 4.-5. roč. - uč. č. 14, budova Kříž. 2, 1. patro.

10.4.2019 8:00-14:00 hod.

LDO - Workshop pro učitelky MŠ, organizuje MAS LVA v uč. č. 13, Křížkovského 2, 1. patro. 

10.4.2019 17:00 hod.

LDO - představení v Městské knihovně Břeclav

11.4.2019 17:15 hod.

Žákovská besídka v sále školy.

12.4.2019

LDO - Krajské kolo soutěže v uměleckém přednesu - SVČ Lužánky Brno.

16.4.2019 17:00 hod.

Třídní přehrávka žáků pana učitele Libora Mišurce v sále školy. 

17.4.2019 9:30 hod.

Pedagogická rada

23.4.2019 17:10 hod.

Konzultační hodina HN 1.-3. roč. - uč. č. 14, budova Kříž. 2, 1. patro.

24. 4. 2019 17:00 hod.

LDO - představení v Městské knihovně Břeclav

25.4.2019 17:00 hod.

Absolventský koncert v sále školy.