Aktuálně

9.2.2019 9:00 - 13:00 hod.

Varhanní kurz Musica Sacra - koncertní sál.

11.-17.2019

Jarní prázdniny

20.2.2019 16:25 hod.

Konzultační hodina HN 4.-5. roč. - budova Kříž. 2, 1. patro, uč. č. 14.

21.2.2019 16:20 hod.

Konzultační hodina HN 1.-3. roč. - budova Kříž. 2, 1. patro, uč. č. 14.

21.2.2019 17:15 hod.

Žákovská besídka -  koncertní sál.

23.2.2019

Krajské kolo soutěže monologů a dialogů v Univerzitě obrany v Brně.

24.2.2019 16:30 hod.

Koncert "Slavné filmové melodie v klavírních proměnách" v podání Jiřího Pazoura - koncertní sál. 

25.2.2019 17:30 hod.

Třídní přehrávka žáků pana učitele Zdeňka Oslzlého - koncerní sál.  

28.2.2019

Krajské kolo soutěže ZUŠ - komorní hra s převahou dechových nástrojů - koncerní sál školy.