Rakvice

Aktuality

 

Program na jaro školního roku 2017/2018

 

Dětská dílna 30.březen ve 14.00 hodin Rakvice - nad poštou program
Den matek 10. květen v 17.00 hodin zahrada MŠ v Rakvicích program
ZUŠ Open 24. květen v 17.00 hodin zahrada ZUŠ v Podivíně program
Talentové zkoušky 30. květen v 17.00 hodin sál ZUŠ v Podivíně  
Postupové zkoušky   5. červen ve 13.00 hodin třída ZUŠ v Rakvicích program
Postupové a talentové zkoušky   7. červen ve 13.00 hodin třída ZUŠ v Rakvicích program
Závěrečná besídka 21. červen v 17:00 hodin zahrada MŠ v Rakvicích program
Výlet s posezením u táboráku ??? 25. - 27. červen ??? zahrada ZUŠ v Podivíně program

 

    Učitelé ZUŠ školy v Podivíně a Rakvicích přejí všem dětem úpěšný školní rok 2017 / 2018.