Rakvice

Aktuality

 

Program na podzim a zimu školního roku 2017/2018

 

 

Jarmark Přítluky 25.11. v 16.00 hodin Přítluky
Jarmark Rakvice  2. 12. v 16.00 hodin Náměstí Rakvice
Mikulášská besídka  7. 12. v 17.00 hodin Jídelna ZŠ Rakvice
     

 

    Učitelé ZUŠ školy v Podivíně a Rakvicích přejí všem dětem úpěšný školní rok 2017 / 2018.