Rakvice

Aktuality

 

Program na jaro školního roku 2018/2019

 

 

Dětská dílna     program
Koncert pro maminky   zahrada MŠ v Rakvicích program
ZUŠ Open - Den dětí 1. červen v 15.00 hodin zahrada ZUŠ v Podivíně program
TALENTOVÁ ZKOUŠKA PŘIHLÁŠKA sál ZUŠ v Podivíně plakát časový rozpis
Postupové zkoušky   třída ZUŠ v Rakvicích časový rozpis
Postupové a přijímací zkoušky   třída ZUŠ v Rakvicích časový rozpis
Závěrečná besídka   zahrada MŠ v Rakvicích program
Vysvědčení 26. červen 15.00 - 16.00 hodin ZUŠ v Rakvicích  
Výlet s posezením u táboráku 27. červen zahrada ZUŠ v Podivíně potvrzení účasti
Začátek školního roku 2019 / 2020 2. září 12.00  - 13.00 hodin ZUŠ v Rakvicích  
    Učitelé ZUŠ školy v Podivíně a Rakvicích přejí všem dětem veselé prádniny, plné hezkých zážitků.