Historie - Podivín

 

První zmínky o vzniku pobočky hudební školy v Podivíně se datují rokem 1945, kdy vedením školy byl pověřen pan učitel Jan Krška. Škola byla umístěna v prostorách bývalé škrobárny na Masarykově náměstí č.p. 180 (později prostory Místního národního výboru). 

V 70. letech navštěvovalo Lidovou školu umění v průměru 83 žáků ročně. Výuku hry na klavír, housle, akordeon, klarinet, trubku a jiné dechové nástroje zaštítil pedagogický sbor ve složení: Jan Krška - vedoucí pobočky, Jarmila Pazderková, Jarmila Pařízková a Jaroslav Čermák, kterého později vystřídal Richard Wachtl

V 80. letech mělo o hudební vzdělání zájem v průměru 45 žáků ročně. Naše škola umožňovala výuku klavíru, lidových a dechových nástrojů. Hlavními pedagogickými pracovníky se stávají manželé Jarmila a Miroslav Pařízkovi. Po revoluci v roce 1989 se zlepšily podmínky i dostupnost výuky a název "Lidová škola umění" se mění na "Základní umělecká škola" (ZUŠ).

Na přelomu 80. - 90. let se škola přesouvá na novou adresu Palackého 423. 

V 90. letech byla výuka hudebních nástrojů rozšířena o hru na příčnou flétnu. Průměrně ročně navštěvovalo podivínskou ZUŠ 48 žáků. Jarmila Pařízková zastává nově funkci vedoucí pobočky této školy a zastupuje obor klavír. Oboru dechových nástrojů, akordeonu a předhudební výchově se věnuje Miroslav Pařízek. Na konci 90. let začíná dechové nástroje vyučovat Richard Pavlík. Vzniká žákovská skupina Miss Quatro (ve složení Petra a Pavlína Vorlická, Lenka Němečková a Alena Pařízková), která měla možnost vystupovat na různých akcích pořádaných naší uměleckou školou. Učitelé ZUŠ se aktivně zapojují do kulturního života města. Připravují vánoční koncerty smíšeného pěveckého sboru, který měl více jak 30 členů. 

Od roku 2000 se pozvolna zvyšoval počet žáků. V těchto letech se malinko obměnil i učitelský sbor. Vedoucí pobočky je i nadále Jarmila Pařízková, která ke klasickému klavíru přidává i elektrické klávesy. Pro hru na zobcovou flétnu a hudební nauku byla v roce 2004 přijata Alena Pařízková (později Veselá). V roce 2006 se podivínská ZUŠ zapojila i do charitativní činnosti a uspořádala Vánoční benefiční koncert pro nemocnou Karolínku Horskou z Valtic. V roce 2007 se na naší škole otevřel další obor - výtvarná výchova, kde se žáci učí základům kresby, malby a v rámci možností se seznamují i s některými grafickými technikami pod vedením Kateřiny Zimmermanové. Novou posilou se ve stejném roce stává Richard Lekavý, který vyučuje hudební nauku, hru na zobcovou flétnu a elektrické klávesy

  • Ve školním roce 2010/2011 se zájem o hudební vzdělání enormně zvýšil až na 81 žáků. Učitelský sbor je ve složení:
  • Jarmila Pařízková - vedoucí pobočky ZUŠ Podivín, hra na klavír a elektrické klávesy.
  • Alena Veselá - hra na zobcovou flétnu, elektrické klávesy, přípravná hudební výchova (PHV), která posléze odchází na mateřskou dovolenou a její žáky přebírá Ivo Zugárek.
  • Richard Lekavý - hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, elektrické klávesy, klarinet, saxofon    a hudební nauka.
  • Nově se otvírá Dramatický obor pod vedením Dariny Herákové
  • Další novinkou v tomto roce je nahrávání skladeb všech žáků ze závěrečného koncertu, kterým tak zůstává krásná vzpomínka. 

V roce 2011/2012 bylo přihlášeno do umělecké školy na 60 žáků. Učitelský sbor zastupuje Jarmila Pařízková, Richard Lekavý, Darina Heráková a nově Martin Konečný, který vyučuje hru na zobcovou flétnu, trubku, elektrické klávesy a PHV

Zlomový, co do počtu přihlášených žáků, byl školní rok 2012/2013. Svůj hudební talent rozvíjí 89 žáků. Aby pedagogové mohli kvalitně vyučovat takové množství mladých talentů, padlo rozhodnutí k otevření další pobočky ZUŠ v Rakvicích. 

Pro další školní rok 2013/2014 se obsazení učitelů nemění, vyučují 66 žáků a na výpomoc přichází po MD Alena Veselá

V dalším školním roce, a to 2014/2015, převzal po Aleně Veselé výuku na zobcovou flétnu a přípravné hudební výchovy (PHV) nejmaldší učitel podivínského týmu, Vít Němeček. Ostatní pedagogický sbor zůstává beze změny. Základní uměleckou školu v tomto roce navštěvuje 65 žáků, a pod vedením učitele hudby Richarda Lekavého byl založen dívčí pěvecký sbor "ŽABY.nec".    

Základní umělecká škola v Podivíně každoročně prezentuje dovednosti svých žáků na pravidelných školních besídkách a koncertech, které se u rodičů a široké veřejnosti těší velkému zájmu. Mimo to se tato škola snaží připravovat i tematické koncerty, např. ke Dni matek, k Mikuláši apod.