Talentové zkoušky

ZUŠ Břeclav

8. - 12. června

 

Základní umělecká škola Břeclav zve všechny zájemce o studium hudebního, tanečního, výtvarného a dramatického oboru k talentovým zkouškám, které se uskuteční ve dnech 8. – 12. června 2020 v době od 14.00 do 16.00 hod. v budově ZUŠ na ulici Křížkovského 4.

 

Hudební obor – přípravná hudební výchova, výuka na všechny hudební nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, příprava ke studiu na vyšších a vysokých školách.

                                                         

Taneční obor – taneční průprava, výuka lidových, klasických a soudobých tanců, příprava

ke studiu taneční konzervatoře.

 

Výtvarný obor – kresba, malba, grafika, modelování, práce s materiály, dekorativní činnosti,

příprava ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách.

 

Literárně dramatický obor – přípravná dramatická výchova, dramatická průprava, dramatika a slovesnost, pohybová průprava, umělecký přednes, základy dramatické tvorby, příprava ke studiu dramatické konzervatoře.

 

K talentové zkoušce není nutná žádná příprava, jde pouze o zjištění základní míry talentu ke studiu zvoleného oboru. Uchazeči budou následně vybráni na základě výsledku talentové zkoušky a dle dostupných kapacit školy. Výsledky budou poštou zaslány v týdnu od 22. června.

 

Vzhledem k současné situaci ohledně koronavirové nákazy a dle nařízení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví Vás žádáme o dodržování zvýšených hygienických opatření včetně nošení roušky ve společných prostorách školy (chodby, WC). Při vstupu do budovy školy vyplní zákonný zástupce čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Pokud vám termín talentových zkoušek nevyhovuje, stačí zavolat na uvedený kontakt a domluvit si termín individuálně.

 

Veškeré informace o talentových zkouškách získáte na ředitelství školy, tel. 519 371 545,

e-mail: zusbreclav@zusbreclav.cz