Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Břeclav, 
Křížkovského 4, příspěvková organizace
Křížkovského 4
690 02 Břeclav
tel.:  519 371 545
zus.breclav@bv.orgman.cz
zusbreclav@zusbreclav.cz