Výtvarný obor

Výtvarný ateliér

Přípravná výtvarná výchova

Citát k zamyšlení:

Umělec je tvůrcem krásy.
Zjevovat umění a skrývat umělce je účelem uměleckého výtvoru. Kritikem je ten, kdo dovede vlastní dojem z něčeho krásného přenést novými prostředky do jiné formy…
Ti, kdo nalézají špatné úmysly v kráse, jsou zkažení, aniž by dovedli být příjemnými. Je to chyba, kterou nelze napravit.
Ti, kdo krásné úmysly v kráse odhalí, mají kulturu. Pro ty je tu naděje.
A vyvolení jsou ti, pro něž znamená krása opravdu jen krásu….
Morální život je součástí umělcova námětu, ale umění je morální tím, že dokáže upotřebit nepotřebné téma.
Žádný umělec nechce nic dokázat. Ani ty věci, které dokázat lze.
Pravý umělec si nikdy nelibuje v mravouce. Taková umělcova záliba je neodpustitelnou manýrou.
Umělec nemůže být nikdy morbidní, poněvadž smí vyjádřit vše…
Každé umění je zároveň povrchem i symbolem.
Ti, kdo se pod povrch ponoří, činí tak na vlastní nebezpečí. Kdo rozluští symbol, činí tak též na vlastní nebezpečí.
Ne život, ale divák se opravdu zrcadlí v umění.
Různost názorů na umělecký výtvor dokazuje, že je nové, svérázné a životaschopné.
Nemohou-li se kritikové shodnout, je umělec ve shodě sám se sebou.
Můžeme odpustit člověku, že se zabývá užitečnou věcí, aniž ji neobdivuje. Jedinou omluvou zabývání se věcí neužitečnou je, že se jí nanejvýš obdivujeme.
Umění je vesměs samoúčelné.

                                                            (Oscar Wilde, část předmluvy z knihy Obraz Doriana Graye)

Interní stránky výtvarného oboru:                                        www.vozusbv.klubova-stranka.cz